Rizika podnikání

Příčiny rizik mohou být různé a můžeme je dělit do dvou kategorií:

1)vnější příčiny
 – to jsou příčiny, které nás nějakým způsobem ovlivní „zvenku“, mi jim nemůže nijak předejít ani je nijak ovlivnit, to je například ekonomická situace, nemůžeme ovlivnit, jaký bude hospodářský růst, inflace nebo zda přijde nějaká krize. Dále to mohou být také pomluvy, ty alespoň trochu můžeme ovlivnit, aby například vůbec nevznikly, ale když už se o nás nějaká pomluva rozšíří, jen těžko se to pak dává do pořádku.

2)vnitřní příčiny
– to jsou příčiny, které jsme my sami způsobily a můžeme tak ovlivnit jejich vznik i následný průběh. Sem patří například situace, kdy špatně odhadneme poptávku a máme zboží málo nebo naopak hodně a leží nám zbytečně na skladě. Takové situaci se dá snadno předejít lepším odhadem poptávky nebo sehnáním nového odběratele.
Ve většině případů jsou hlavním problémem vnější příčiny.

Jak riziku předejít?
Riziko ztráty vynaložených prostředků snížíme tím, že vytvoříme tzv. portfolio, tedy, že naši investici rozložíme do několika akcí, do více rizikových, ale také do stabilních a dojde tak k diverzifikaci, neboli rozložení rizika, a v případě, že dojde k nějaké ztrátě, nebude tak velká. Dále je také dobré si vytvořit rezervy, pokud by pak došlo ke ztrátě, můžeme výdaje hradit právě z rezerv. V neposlední řadě je důležité vymezit si rizikové hranice. Například si tedy stanovíme hranici možného poklesu ceny, tedy při jaké ceně už hrozí, že nebudeme vydělávat a nechceme, aby náš produkt této ceny dosáhl. Pokud se k této hranici přibližujeme, je potřeba včas zareagovat a napravit situaci.

Rizika můžou mít také dopad na různé oblasti podniku:
– rizika, která se projevují věcnými škodami – např. krádeže, požár, povodeň apod. proti těmto událostem je potřeba se dopředu pojistit, popřípadě si najmout nějakého hlídače
– rizika podnikatelská – toto riziko je spojené zejména s tím, zda náš výrobek vůbec prodáme a za jakou cenu, může se stát, že nevyděláme dost peněz a náš podnik zkrachuje, dále je také spojené s provozem podniku, tedy jestli dodavatel včas dodá to, co má, zda budou efektivně pracovat zaměstnanci a mnoho dalších věcí okolo podniku
– rizika finanční – co se týče finanční oblasti je zde hned několik problémů, například když dojde ke změně úrokových sazeb, když změní se podmínky úvěru, kurzy měny nebo třeba daňové předpisy

Zákaz byznysu v Praze

Ono totiž není podnikatel jako podnikatel. Do našeho hlavního města se nahrnula spousta “vykuků”, kteří by měli rádi bezpracný zisk. Když pomineme různé podvodníky, budeme hovořit o té druhé části. Ti podvodníky nejsou, ale starostovi a prý i lidem jejich způsob podnikání vadí. Zda souhlasíte, či ne, je jedno. Zkusme být nestranní a podívejme se na problém nezaujatě.
Mickey mouse

Jde o v převážné části mladé lidi, kteří na sebe natáhnou kostým a „baví“ turisty. Kostým může být jakýkoli, panda, Mickey Mouse, medvídek, prostě cokoli. Všeobecně se tomu lidové říká pouliční umění. No, umění, prostě se tomu tak říká.

No a tato část lidí, si totiž přijde na pěkné peníze, které nejsou zdaněny. Což samozřejmě irituje ty nahoře.
Forma buskingu

A také se do Prahy, tím méně historického jádra nehodí.

Takže si to shrneme. Kvůli úniku daně je tam nechtějí “vyžírky” shora, a kvůli „nepatřičnosti“ radnice. Nebudeme dloubat do toho, zda si náhodou nejdou na ruku stejně jako v případě taxíků, ale zkusme si to představit. Třeba Zlatou uličku, ve které potkáte pandu, nebo Mimoně na Karlově mostě. Jak to na turistu působí? Jak na kterého. Děti to vítají, protože je to milé zpestření nudných památek, které je většinou nezajímají, a tudíž i nebaví. Většině dospělých je to naprosto jedno. Buďto si jich nevšímají, nebo se pousmějí a sáhnou do kapsy. Kolik je asi těch, kterým to vysloveně vadí?

Nyní je to již jedno. V platnost vstoupila nová vyhláška o tak zvaném buskingu a zde se mimo jiné přesně praví že je zakázáno „vystoupení v převlecích za zvířata či postavy z filmů, televizních pořadů nebo počítačových her”.
Pouliční umělec

S tím se svezli i ostatní, třeba vyfukovači bublin, ti, co používají aerosol a další. On je tam totiž ještě dodatek o obtěžování lidí, bránění vstupu a tak dále a tak dále.

Takže tento „byznys“ již v Praze asi nepokvete. Tedy jen na určitých místech, kde vyhláška platí. Jinde se s těmito umělci však setkat můžete.  

Jak na úspěšný business

Chcete-li začít úspěšně s jakýmkoli businessem, je zapotřebí se první velice dobře porozhlédnout, vše do detailu promyslet a zvážit ze všech stran. Protože pokud skočíte do neznámé vody po hlavě, hrozí, že si zlomíte vaz. A v businesse to je stejné. Skočíte bez rozmyslu do neznámé vody a můžete si zlomit vaz, můžete vyplavat pouze s lehčím poškozením, ale vždy to je zbytečné riziko, které Vás bude stát peníze.
muži nad popsaným papírem
A proto, ještě před tím, než zahájíte svůj nový business, vytvořte si kvalitní business plán, kde budete mít analýzu konkurence, možných dodavatelů, analýzu toho, co vlastně chcete nabízet a komu, na co se chcete ve svém businessu zaměřit, v čem chcete vyniknout, jaká je Vaše cílová skupina zákazníků, kde se pohybuje, tudíž, kde bude nejefektivnější reklama? Jaký vlastně je Váš ideální zákazník, jaké má potřeby, motivy k jejich uspokojení, v jaké cenové hladině je ochotný se pohybovat.
Připravit takový úspěšný start nového businessu není jen tak.  Někdo na to má talent a jde mu to snadno, jiný musí hodně zapracovat a jiný si raději najme na tuto těžkou přípravnou práci profesionála. Je na každém, jakou cestu si zvolí.
Tak už víte, co chcete nabízet, komu, za kolik, jaké služby navíc chcete nabídnout, kde bude nejúspěšněji vynaložené peníze do propagace, kde vůbec začít. Správně sestavený business plán Vám všechny tyto otázky odpoví a navede Vás ke snadnějšímu startu, ke snadnější cestě, prozkoumá vody před tím, než do nich skočíte, aby Váš skok byl bezpečný a znali jste rizika toho skoku.  
mladý podnikatel
Dobrý business plán vždy a za každé situace usnadní Váš business a jeho úspěch, ať už je v samém počátku, stagnaci, či pokud potřebuje nový impuls k pokračování. To vše a ještě víc Vám ukáže výborně zpracovaný business plán. Nebo patříte mezi střelce, kteří skočí, ale neví ani kam skáčou, jak hluboká voda je pod nimi, zda pod hladinou není skála, zda tam není pouze malinká louže vody, jak vysoký ten skok je.